Vytvoríme Vám príbeh

Videoprodukcia od roku 2010

Naše služby

Čo a kde robíme?

NEROBÍME LEN KOMERČNÉ VIDEA, vďaka Vám aj pomáhame!
PODPORUJEME organizácie či jedincov v podobe bezplatných videí či konzultácií v oblasti videa.

Lokálne

VIDEAMI - pomáhame šíriť posolstvá a sprostredkovanie pomoci druhým organizáciám ako sú napr. OZ Náruč a OZ ANEPS . ( ANEPS ) ( Náruč )

Národne

Vďaka KONZULTÁCIÁM v oblasti videa a videomarketingu pomáhame začínajúcim podnikateľom z celého Slovenska napĺňať ich podnikatelské plány(SBA). ( Slovak Business Agency )

Medzinárodne

Medzinárodne - našimi videami - podporujeme rozvoj kultúry a zachovanie kultúrneho dedičstva a reprezentáciu Slovenska vo svete. ( Martin Brxa )

Mentoring

Mentoringom a odovzdaním know how v podnikaní pre vybraných začínajúcich slovenských výrobcov (NELLSBRA) ( NELLSBRA )

400

Hodín konzultácií

30

Bezplatných videí

50

Hodín mentoringu

Video vládne internetu.
Poďme spolu vymyslieť to Vaše !

Tomáš Videoslav Stanko - Kontaktujte nás